All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Sep 2016Movie

01:53:50 UT

02:04:50 UT

02:15:51 UT

02:26:52 UT

02:37:53 UT


For specific data requests, please contact: