All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 May 2016Movie

02:55:49 UT

03:08:57 UT

03:22:05 UT

03:35:13 UT

03:48:21 UT

04:01:30 UT

04:14:38 UT


For specific data requests, please contact: