All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

25 Mar 2016Movie

02:08:23 UT

02:21:31 UT

02:34:39 UT

02:47:47 UT

03:00:55 UT

03:14:03 UT


For specific data requests, please contact: