All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

22 Jul 2016Movie

03:00:11 UT

03:11:11 UT

03:22:12 UT

03:33:13 UT

03:44:14 UT

03:55:15 UT


For specific data requests, please contact: