All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

20 Jan 2016Movie

11:30:05 UT

11:43:13 UT

11:56:21 UT

12:09:29 UT

12:22:37 UT

12:35:45 UT

12:48:53 UT


For specific data requests, please contact: