All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 Feb 2016Movie

01:49:39 UT

02:02:47 UT

02:15:55 UT

02:29:03 UT

02:42:11 UT

02:55:19 UT


For specific data requests, please contact: