All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Feb 2016Movie

11:10:55 UT

11:24:03 UT

11:37:11 UT

11:50:19 UT

12:03:26 UT

12:16:34 UT

12:29:42 UT


For specific data requests, please contact: