All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 Dec 2016Movie

11:50:02 UT

12:01:03 UT

12:12:03 UT

12:23:04 UT

12:34:05 UT

12:45:06 UT


For specific data requests, please contact: