All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

24 Apr 2016Movie

02:30:24 UT

02:43:32 UT

02:56:40 UT

03:09:48 UT

03:22:56 UT

03:36:03 UT

03:49:11 UT


For specific data requests, please contact: