All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

17 Apr 2016Movie

10:31:33 UT

10:44:41 UT

10:57:49 UT

11:10:56 UT

11:24:04 UT


For specific data requests, please contact: