All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

24 Sep 2016Movie

01:43:55 UT

01:54:55 UT

02:05:56 UT

02:16:57 UT

02:31:13 UT


For specific data requests, please contact: