All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

18 Sep 2016Movie

01:51:42 UT

02:02:43 UT

02:13:43 UT

02:24:44 UT

02:35:45 UT


For specific data requests, please contact: