All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

24 May 2016Movie

02:53:23 UT

03:06:31 UT

03:19:39 UT

03:32:47 UT

03:45:55 UT

03:59:03 UT

04:12:11 UT


For specific data requests, please contact: