All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

25 Mar 2016Movie

02:05:57 UT

02:19:05 UT

02:32:13 UT

02:45:21 UT

02:58:29 UT

03:11:36 UT


For specific data requests, please contact: