All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

22 Jul 2016Movie

02:58:03 UT

03:09:04 UT

03:20:05 UT

03:31:05 UT

03:42:06 UT

03:53:07 UT


For specific data requests, please contact: