All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

20 Jan 2016Movie

11:27:39 UT

11:40:47 UT

11:53:55 UT

12:07:03 UT

12:20:11 UT

12:33:19 UT

12:46:26 UT


For specific data requests, please contact: