All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

24 Feb 2016Movie

01:47:13 UT

02:00:21 UT

02:13:29 UT

02:26:37 UT

02:39:45 UT

02:52:52 UT


For specific data requests, please contact: