All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

18 Feb 2016Movie

11:08:29 UT

11:21:36 UT

11:34:44 UT

11:47:52 UT

12:01:00 UT

12:14:08 UT

12:27:16 UT


For specific data requests, please contact: