All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

11 Dec 2016Movie

11:47:54 UT

11:58:55 UT

12:09:56 UT

12:20:57 UT

12:31:57 UT

12:42:58 UT


For specific data requests, please contact: