All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

24 Apr 2016Movie

02:27:58 UT

02:41:06 UT

02:54:13 UT

03:07:21 UT

03:20:29 UT

03:33:37 UT

03:46:45 UT


For specific data requests, please contact: