All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

17 Apr 2016Movie

10:29:06 UT

10:42:14 UT

10:55:22 UT

11:08:30 UT

11:21:38 UT


For specific data requests, please contact: