All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

1 Jan 2015Movie

11:23:25 UT

11:36:33 UT

11:49:41 UT

12:02:48 UT

12:15:56 UT

12:29:04 UT

12:42:12 UT


For specific data requests, please contact: