All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

30 Sep 2015Movie

01:35:56 UT

01:49:04 UT

02:02:12 UT

02:15:20 UT

02:28:28 UT

02:41:36 UT

02:54:43 UT


For specific data requests, please contact: