All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

25 Sep 2015Movie

10:51:55 UT

11:05:03 UT

11:18:11 UT

11:31:19 UT

11:44:27 UT


For specific data requests, please contact: