All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Oct 2015Movie

01:03:51 UT

01:16:59 UT

01:30:07 UT

01:43:16 UT

01:56:24 UT

02:09:32 UT

02:22:40 UT


For specific data requests, please contact: