All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

24 Oct 2015Movie

10:44:19 UT

10:57:27 UT

11:10:35 UT

11:23:43 UT

11:36:51 UT

11:49:58 UT


For specific data requests, please contact: