All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

27 Nov 2015Movie

00:48:09 UT

01:01:17 UT

01:14:25 UT

01:27:33 UT

01:40:41 UT

01:53:49 UT

02:06:57 UT


For specific data requests, please contact: