All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

7 Mar 2015Movie

01:52:27 UT

02:05:35 UT

02:18:43 UT

02:31:51 UT

02:44:59 UT

02:58:07 UT


For specific data requests, please contact: