All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

1 Mar 2015Movie

11:12:07 UT

11:25:14 UT

11:38:22 UT

11:51:30 UT

12:04:38 UT

12:17:46 UT


For specific data requests, please contact: