All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

4 Jun 2015Movie

02:56:14 UT

03:09:22 UT

03:22:30 UT

03:35:38 UT

03:48:46 UT


For specific data requests, please contact: