All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

4 Jul 2015Movie

03:03:27 UT

03:16:35 UT

03:29:42 UT

03:42:50 UT

03:55:58 UT

04:09:06 UT


For specific data requests, please contact: