All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

28 Jul 2015Movie

10:14:09 UT

10:27:17 UT

10:40:25 UT

10:53:33 UT

11:06:41 UT


For specific data requests, please contact: