All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

2 Jan 2015Movie

12:10:50 UT

12:23:58 UT

12:37:06 UT

12:50:14 UT


For specific data requests, please contact: