All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

5 Feb 2015Movie

01:29:32 UT

01:42:40 UT

01:55:48 UT

02:08:55 UT

02:22:03 UT


For specific data requests, please contact: