All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

22 Dec 2015Movie

11:35:30 UT

11:48:38 UT

12:01:45 UT

12:14:53 UT

12:28:01 UT

12:41:09 UT


For specific data requests, please contact: