All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

6 Apr 2015Movie

02:12:50 UT

02:25:58 UT

02:39:06 UT

02:52:14 UT

03:05:21 UT

03:18:29 UT

03:31:37 UT


For specific data requests, please contact: