All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5577 Å All-Sky Imager Data

29 Apr 2015Movie

10:10:23 UT

10:23:31 UT

10:36:39 UT

10:49:47 UT

11:02:55 UT


For specific data requests, please contact: