All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

8 Nov 2014Movie

00:57:39 UT

01:10:47 UT

01:23:55 UT

01:37:03 UT

01:50:11 UT


For specific data requests, please contact: