All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

16 May 2014Movie

02:49:18 UT

03:02:26 UT

03:15:34 UT

03:28:42 UT

03:41:49 UT

03:54:57 UT


For specific data requests, please contact: