All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

10 May 2014Movie

09:57:30 UT

10:10:38 UT

10:23:46 UT

10:36:53 UT

10:50:01 UT

11:03:09 UT


For specific data requests, please contact: