All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

18 Mar 2014Movie

02:04:52 UT

02:18:00 UT

02:31:07 UT

02:44:15 UT

02:57:23 UT

03:10:31 UT


For specific data requests, please contact: