All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

12 Mar 2014Movie

11:07:01 UT

11:20:09 UT

11:33:17 UT

11:46:25 UT

11:59:33 UT

12:12:41 UT


For specific data requests, please contact: