All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

15 Jun 2014Movie

03:06:29 UT

03:19:37 UT

03:32:44 UT

03:45:52 UT

03:59:00 UT

04:12:08 UT

04:25:16 UT


For specific data requests, please contact: