All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

16 Feb 2014Movie

01:42:49 UT

01:53:33 UT

02:04:18 UT

02:15:03 UT

02:25:48 UT

02:36:32 UT


For specific data requests, please contact: