All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

11 Feb 2014Movie

11:51:32 UT

12:02:16 UT

12:13:01 UT

12:23:46 UT

12:34:30 UT


For specific data requests, please contact: