All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

8 Dec 2014Movie

00:53:49 UT

01:06:57 UT

01:20:05 UT

01:33:13 UT

01:46:21 UT

01:59:28 UT

02:12:36 UT


For specific data requests, please contact: