All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

7 Aug 2014Movie

09:54:03 UT

10:07:11 UT

10:20:19 UT

10:33:27 UT

10:46:35 UT

10:59:43 UT

11:12:51 UT


For specific data requests, please contact: