All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

25 Aug 2014Movie

02:25:51 UT

02:38:59 UT

02:52:07 UT

03:05:15 UT

03:18:23 UT

03:31:30 UT

03:44:38 UT

03:57:46 UT

04:10:54 UT

04:24:02 UT

04:37:10 UT

04:50:18 UT

05:03:26 UT

05:16:34 UT

05:29:41 UT

05:42:49 UT

05:55:57 UT

06:09:05 UT

06:22:13 UT

06:35:21 UT

06:48:29 UT

07:01:37 UT

07:14:45 UT

07:27:52 UT

07:41:00 UT

07:54:08 UT

08:07:16 UT

08:20:24 UT

08:33:32 UT

08:46:40 UT

08:59:48 UT

09:12:56 UT

09:26:03 UT

09:39:11 UT

09:52:19 UT


For specific data requests, please contact: