All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

11 Sep 2014Movie

02:02:45 UT

02:15:53 UT

02:29:01 UT

02:42:09 UT

02:55:17 UT

03:08:25 UT


For specific data requests, please contact: