All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

5 Oct 2014Movie

10:42:18 UT

10:55:26 UT

11:08:34 UT

11:21:41 UT

11:34:49 UT

11:47:57 UT


For specific data requests, please contact: